1. TANIE SMARTFONY prowadzi skup telefonów komórkowych, które spełniają poniższe wymogi:
a. Właścicielem sprzedawanego telefonu jest osoba która ukończyła 18 lat i legitymuje się dowodem osobistym
b. Właściciel telefonu udostępnia dowód osobisty w celu spisania umowy.
c. Pochodzą z legalnej sieci dystrybucji i jest możliwość weryfikacji pochodzenia telefonu.

2. Cennik skupu telefonów komórkowych ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

3. Wysyłający telefon jest zobowiązany skontaktować się z pracownikiem TANIE SMARTFONY telefonicznie bądź emailem w celu potwierdzenia ceny skupu.

4. Bezpiecznie zapakowany telefon komórkowy należy wysłać na adres sklepu, na własny koszt, z możliwością otwarcia przesyłki przy kurierze przez odbierającego pracownika sklepu.

5. Wysyłający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży, oddania w komis lub też innej czynności będącej dostawą towaru na rzecz TANIE SMARTFONY w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dane kontaktowe
Tanie Smartfony
ul. Palacza 138/31
Poznań 60-278